Relația Firmelor de închirieri mașini cu asiguratorii auto din România

Segmentul închirierilor auto din România și mai cu seamă din București din punct de vedere al daunalității mașinilor de închiriat este unul deosebit de problematic pentru asiguratorii romani. Dar și pentru o firmă de închirieri mașini. După cum bine se poate bănui, daunalitatea pe acest segment de piață este una foarte ridicată. Utilizatorii multipli, lipsa de experiență dar și reaua credință a unor „clienți” fac ca mașinile de închiriat sa ajungă destul de des în atelierele de reparații auto. Implicit să treacă prin fața inspectorilor de daune ai societăților de asigurări.

Costul polițelor de asigurare CASCO pentru o firmă de închirieri mașini

Acest produs de asigurare, CASCO, este unul facultativ. Din acest motiv societățile de asigurări impun tot felul de condiții de asigurare în cazul asigurărilor CASCO. Cum ar fi franshizele la eveniment sau prime de asigurare foarte mari la încheierea polițelor.

Costul unei polițe facultative CASCO, dar și în cazul RCA-ului, poate fi influențat substanțial de rata daunalității înregistrată pe proprietar (nu pe autoturism) în ultimii ani. Dar și de statutul juridic al acestuia, în speța domeniul de activitate în care își desfășoară activitatea economică. Trebuie subliniat faptul că asiguratorii românii ridică cotațiile polițelor RCA și CASCO în cazul firmelor de închirieri mașini, taxi, școli de șoferi…e.t.c. Se poate merge până la refuzul de a lua în asigurare (doar în cazul celor facultative CASCO) în cazul unei rate a daunalității foarte mare.

Relația asigurator – firmă de închirieri mașini

Așa după cum se poate bănui nu este una grozavă. Diferă de la caz la caz, în funcție de societatea de asigurări. Vânzarea produselor de asigurare trebuie să aducă un profit societăților de asigurare. Iar când acesta este viciat de rata daunalității acestea își iau măsuri de prevenție. Și este oarecum firesc ca acestea să își ia măsuri de precauție în cazul clienților problemă. Însă sunt și situații în care se fac abuzuri de către societățile de asigurări din România. În special de companiile de asigurări care oferă prime de asigurare sub prețul mediu din piață.

Cum sunt influențate tarifele de închirieri auto

Tarifele de închiriere sunt în strânsă legătură cu costurile de asigurare auto ale unei firme de închirieri auto București. Un procent semnificativ din tariful de închiriere este dat de costul cu asigurarea auto. Din acest motiv tot mai multe firme de închirieri mașini încearcă să diferențieze costul cu asigurarea mașinii. De tariful de închiriere propriu-zis. Introducând acele asigurări de închirieri auto CDW și SCDW despre care am mai vorbit în alte dăți.

Franshiza CASCO și depozitul de garanție solicitat de o firmă de închirieri mașini

Așa cum relatam mai înainte polițele de asigurări facultative sunt condiționate de obligativitatea unei franshize la daună. În cazul firmelor de închirieri auto. Din acest motiv este solicitată garanția auto în cazul unei închirieri.

Pentru cei care nu cunosc, franshiza la daună este o sumă de bani care trebuie plătită atelierului de reparații auto de către proprietar, în contul reparație efectuate. Restul costului fiind acoperit de către societate de asigurări în baza poliței CASCO. În cazul daunelor survenite în timpul perioadei de închiriere, această franshiză trebuie recuperată de la client.

În cazul asigurărilor pentru închiriere auto CDW si SCDW aceasta franshiza poate fi cumpărată sau mai bine zis asigurată de către client la firma de închirieri mașini. Acesta dintâi fiind exonerat de orice răspundere în cazul unui eveniment rutier din culpa sa sau a terților.

Din pricina volatilității condițiilor de asigurare pe care le impun asiguratorii și a creșterii exponențiale. În multe cazuri, a primelor de asigurare pe care trebuie să le plătească o firmă de închirieri mașini, costul tarifelor de închiriere auto respectiv a asigurărilor pentru închirieri mașini poate să crească substanțial. În cazul în care acestea din urmă (asigurările de închirieri auto) sunt detașate de tariful în sine, acestea pot fi chiar și duble în raport cu tariful de închiriere.

© KAMO Auto Expert | Toate drepturle rezervate.